حمل و نقل و برگشت

حمل و نقل محصولات خریداری شده که باید در شهر تهران تحویل شود، به عهده ایچ بوده و رایگان میباشد. تحویل کالای سفارش داده شده از ساعت 15 تا 21 روز پس از سفارش خواهد بود. در صورتی که سفارش قبل از ساعت 12 ظهر ثبت گردد در همانروز تحویل می گردد. در صورتی که تحویل کالا مقدور نباشد پیش از اتمام فرصت به اطلاع شماخواهد رسید.