شرایط پرداخت

پرداخت در محل مشتری به صورت نقدی یا استفاده از کارتخوان و پس از تحویل کالا و تایید توسط مشتری می باشد. سایر روشهای پرداخت به زودی ارائه خواهد شد.